SAS | The Power to Know

Customer Intelligence

Alessandra Cambiago

Alessandra Cambiago

Strong experience in marketing and commercial operations in telecommunication and banking industry with main focus on customer base marketing, CRM, customer intelligence, omnichannel strategy and development. Currently Customer Base & Multichannel Director in CheBanca! SpA, the new digital retail bank of Mediobanca Group, Italy. Previously a over ten year experience in Vodafone as Customer Base Marketing Director: multichannel customer base management, CRM, customer intelligence and group best practice leadership. Before that, experience in start up companies as Sky Italy (first Italian pay tv) and Infostrada (first private fix tlc operator in Italy) mainly with marketing and commercial focus. Degree in Business Administration and MBA SDA Bocconi, Italy.Hana Hyklová

Hana Hyklová

Svoji kariéru začala v GE Money , kde měla příležitost poznat svět marketingu, salesu i financí jako účastník trainee programu pro absolventy. Poté se v oddělení Pricingu věnovala oblasti CRM. Zahraniční zkušenosti nasbírala v Moskvě v bance Home Credit, kde byla zodpovědná za pricing a produktový rozvoj hotovostních úvěrů. Od roku 2010 pracuje v Air Bank, nejprve na pozici pricingového manažera a později jako vedoucí oddělení CRM.Lucie Stankova

Lucie Staňková

Lucie Staňková pracuje ve společnosti SAS Institute jako Business Consultant pro oblast Customer Intelligence. Řízení vztahů se zákazníky se věnuje celý svůj pracovní život a své cenné 13-leté zkušenosti získala na různých pozicích ve významné finanční instituci. Od roku 2008 je součástí týmu SASu a zúčastnila se přípravných fází většiny projektů implementace řešení SAS Customer Intelligence v bankách, pojišťovnách nebo telekomunikačních společnostech, které zahrnovaly jak nastavení CRM procesů, řízení přímé komunikace nebo optimalizaci kampaní.

Lucie Stankova works in SAS Institute as Business Consultant for Customer Intelligence. She has been engaged in the management of customer relations her entire career. She gained her rich 13-year experience in various positions in the prominent financial institution. Since 2008 she has been a member of SAS team, being actively involved in the preparation phase of multiple projects aimed at the implementation of SAS Customer Intelligence solutions in banks, insurance companies as well as telecommunication firms, including setting of CRM processes, direct communication management or campaign optimization.Matej Novak

Matěj Novák

Pracuje jako ředitel Czech Publisher Exchange a ředitel pro automatizovaný prodej a e-commerce v Economii. Zabývá se optimalizací reklamního prostoru a novými technologiemi v online reklamě (poslední dobou převážně RTB). V minulosti působil jako Account Director v Ogilvy Interactive, Search Strategist v Ataxu a tvůrce webů a vývojář pro PLANstudio. Vystudoval filosofii, má rád svou ženu a tři děti, hory a dobré filmy a knihy. O reklamních technologiích příležitostně píše na blogu DoubleSense.cz a Lupě.Miroslav Stepek

Miroslav Stepek

Pracuje v GE Money Bank, a.s. v oddělení CRM jako vedoucí analytického týmu. Miroslav má 20 let zkušeností z práce v bankovnictví v oblasti prodeje, pojišťovnictví, projektového řízení, marketingu a CRM. Miroslav začal svou kariéru v Agrobance Praha, a.s.. V průběhu 5ti let pracoval na všech pozicích na pobočče, od osobního bankéře po vedoucího obchodního místa. V roce 2000 nastoupil na centrálu GE Money Bank, a.s. kde se věnoval oblasti reportingu a projektovému řízení. V roce 2008 byl na půlroční stáži na centrále pojištění v Londýně. Po návratu vedl projekt Event Triggered Marketing (kontaktování klientů v reálném čase) a pracoval na několika dalších významných projektech. V současné době společně se svým týmem zajišťuje analytickou podporu oddělením CRM, Produktu a Marketingu.Pavel Šiška

Pavel Šiška

Pracuje ve firmě Deloitte jako vedoucí skupiny pro poradenské služby finančním institucím společnosti. Pan Šiška je vedoucím partnerem pro poskytování poradenských služeb finančním institucím v rámci divize podnikového poradenství (Consulting) společnosti Deloitte Česká republika. Před svým příchodem do společnosti Deloitte v roce 2013 pracoval více než 11 let ve společnosti IBM, kde byl nejdříve na pozici obchodního ředitele pro finanční sektor, a následně se stal ředitelem IBM pro finanční sektor v celém regionu střední Evropy. Před příchodem do IBM se podílel na zahájení činností BNP-Dresdner Bank a v Commerzbank AG nebo na českém trhu. Pan Šiška má za sebou také vlastní podnikatelské zkušenosti, kdy jako spolumajitel vedl vlastní poradenskou firmu. Mezi hlavní oblasti specializace pana Šišky patří podnikatelská strategie a návrh obchodních a multikanálových distribučních modelů včetně jejich implementace v bankách, pojišťovnách a penzijních fondech. Dále se specializuje na realizaci projektů zaměřených na inovace, analýzu nestrukturovaných dat a optimalizaci front a back-office činností u retailových bank. Pan Šiška řídil celou řadu rozsáhlých implementačních projektů.Vít Stinka

Vít Stinka

Pracuje ve společnosti Unicorn Systems jako Senior Consultant, v oblasti IT profesionálně působí od roku 2001. Prošel řadou rolí v oblastech analýzy a implementace informačních systémů i manažerskými pozicemi. V současné době se zabývá rozvojovými projekty a oblastmi souvisejícími s CRM a Customer Intelligence.Veřejný sektor

Aleš Michl

Aleš Michl

Od června 2006 v týmu Raiffeisenbank. Předtím byl v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. Během studií psal pět let pro Hospodářské noviny. Studoval na VŠE v Praze, LSE v Londýně a krátce Wharton ve Philadelphii. Se ctí vypomáhá jako pomocná síla NERVu.Vlastimil Červený

Vlastimil Červený

Vlastimil Červený je senior manažerem v oddělení ICT poradenství Deloitte v Praze. Má vice než 12 let zkušeností v oblasti posuzování bezpečnosti ICT, návrhu procesů řízení bezpečnosti, interního auditu, řízení podnikových rizik. V současné době vede v Deloitte poradenskou skupinu zabývající se kybernetickou bezpečností. Pracoval na zakázkách týkajících se tvorby bezpečnostních politik, bezpečnostních prověrek a kontrol IS/IT podle různých kritérií a standardů (ISO 27001, COBIT), bezpečnostních prověrek internetových infrastruktur a aplikací (útok a průnik). Dlouhodobě se zabývá problematikou ochrany kritické infrastruktury a kybernetickou bezpečností.Jitka Götzová

Jitka Götzová

Jitka Götzová působí na Ministerstvu zemědělství od dubna 2003, zpočátku se věnovala problematice monitoringu cizorodých látek, následně byla vedoucí oddělení bezpečnosti potravin. Po návratu z rodičovské dovolené se krátce zabývala potravinářskou legislativou a od září 2008 je ředitelkou odboru bezpečnosti potravin. Paní Götzová se narodila v Prachaticích a studovala na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Ekonomika a management se specializací na potravinářskou výrobu a obchod s potravinami.Marketa Douderova

Markéta Douděrová

Obchodní ředitelka SAS Institute ČR pro veřejný sektor je absolventkou M.B.A. studií na Czech Management Institute Prague. Dříve působila několik let ve společnosti Microsoft, kde se věnovala specifickým projektům a prodeji v oblasti státní správy. Zkušenosti sbírala také v české pobočce výrobce tiskových řešení Xerox a společnosti MobilKom, která na českém trhu poskytuje low-cost telekomunikační služby pod značkou U:fon.

The Public Sector Sales Director at SAS Institute CR has an MBA degree from the Czech Management Institute Prague. She was employed with Microsoft for several years, working on specific projects and sales to the public sector. She also gained experience at the Czech branch of the Xerox printing solutions enterprise and at MobilKom, which provides low-cost telecommunications services under the U:fon brand on the Czech market.Oliver Kadak

Oliver Kadak

Senior Account Executive.
He started in 1991 as a programmer for expert systems and changed from this couple of years later, when working with people and making change in organizations became even more important for him. Having worked with many large software companies, he have learned to apply the experience in private organizations and past years in Public sector.
The exciting projects they do together with their clients have kept him in SAS Institute for more than 12 years now. Past years he have focused mainly in Fraud Prevention, Public Security and Advanced Analytics and is truly honored to work with many talents across this area. At his free time he is Ambassador and Founder of largest Apple User Group with wonderful team for ideas worth of sharing.Tomas Brejla

Tomáš Brejla

Tomáš Brejla pracuje ve společnosti Unicorn Systems jako konzultant pro oblast Customer Intelligence. Poslední čtyři roky se věnoval webové analytice a působil na projektech ve společnostech T-Mobile, ČSOB, Česká Spořitelna a Oriflame. Nyní se podílí na projektech zaměřených na implementaci nástrojů SAS pro oblast CI, například SAS Campaign Management, SAS Digital Marketing nebo SAS Visual Analytics. Na Ministerstvu zemědělství ČR vedl projekt, jehož náplní byla implementace posledně jmenovaného nástroje jakožto platformy pro monitoring cizorodých látek.Vladimir Kyjonka

Vladimír Kyjonka

Vladimír Kyjonka má dlouholeté bohaté zkušenosti s technologiemi pro Data Management, datovou integraci, konsolidaci a kvalitu dat, datové sklady a Business Intelligence. Působil ve společnostech Deltax a Sybase, kde pracoval v oblasti podpory prodeje a Product Managementu. Ve společnosti Adastra měl na starosti divizi Purity a vedení týmu implementace Master Data Managementu.

Vladimír Kyjonka has a long-term and rich experience with Data Management technologies, data integration, data consolidation and quality, data warehouses and Business Intelligence. He worked for Deltax and Sybase companies in the field of sales support and Product Management. In Adastra company he was responsible for Purity division and leading the Master Data Management implementation team.Analytika

Andrea Boschi

Andrea Boschi

CRM Manager at Oney Spa (Auchan Group) - Milan, Italy
After an experience of 12 years in the italian consumer credit market as Head of the Credit Cards Department at Fiditalia spa (Société Générale Group), 4 years ago he began his collaboration with the Auchan Group. Head of operations of the italian subsidiary of Oney-Banque Accord, in the 2010, he was in charge of the launch of the credit card “Auchan-Nectar”, the first italian credit card linked to a multipartner loyalty program. Currently, as CRM manager he is developing and implementing projects of “customer intelligence” for one of the biggest food retailers worldwide (Auchan Group 11th position in the Deloitte’s “Global Powers of retailing 2014” ranking)

Marco Maroni

Marco Maroni

Marco Maroni is currently appointed as Fraud Process Monitoring Manager at Bancoposta, the financial services division of Poste Italiane (Italian National Postal Service) and has been working for Poste Italiane since year 2001. Poste Italiane is a public company whose only shareholder is the Italian Ministry of Economy and Finance. It is the national postal service of Italy, headquartered in Rome. Besides providing core postal services, Gruppo Poste Italiane offers integrated products, as well as postal savings, communication, logistics and financial services in Italy thanks to more than 14.000 offices located throughout Italy. The group offers a wide range of postal products, from express mail services to a broad selection of financial products. Marco Maroni is in charge of the financial processes analysis and monitoring activities and especially accounting, fraud, specialized customer care and quality.

 

Michal Čičo

Michal Čičo
Senior analytik v Česká Pojišťovna, a.s.

Kariéru analytika začal v roce 2003 v největší knižní distribuci Euromedia Group, k.s. – Slovanský Dům, kde se obeznámil s návrhem, vývojem i správou informačních systémů a taktéž i dolování dat a reportingu z těchto systémů. V roce 2007 se připojil k týmu T-Mobile Czech Republic, kde se po dvou letech začal aktivně podílet na vývoji prediktivních modelů pro řízení marketingových kampaní a jejich vyhodnocování. Díky své zálibě v IT technologiích se mohl podílet i na optimalizaci HW pro potřeby prediktivního modelování. Aktuálně působí jako senior analytik v České Pojišťovně, kde úspěšně pomáhá se zavedením nejen prediktivních modelů do praxe v detekci podvodů v likvidaci pojistných událostí v retail neživotním pojištění, ale i analýzy sociálních sítí pro potřeby detekce podvodu.

 

Veronika Počerová

Veronika Počerová

Veronika je konzultantem v oddělení Forensics a Applied Analytics ve společnosti Deloitte, kde se specializuje na modelování a zpracovávání dat. Má dlouhodobé zkušenosti nejen jako konzultant v oblasti analytics, kde je její hlavní pracovní náplní analytická práce zahrnující prediktivní analýzy, ale podílela se i na významném projektu v zahraničí. Z předchozí pracovní praxe má Veronika zkušenosti jako produktový specialista v jedné z nejvýznamnějších bank a rovněž jako pojistný matematik – programátor v životní pojišťovně. Má znalosti v oblasti finanční matematiky a statistiky, kvantitativních modelů a jejich optimalizace, prediktivních analýz a v neposlední řadě zkušenosti s prací s databázemi a implementací IT programů.

 

Martin Chládek

Martin Chládek

Martin Chládek působí v investiční skupině KKCG jako ředitel pro ICT a má na starosti strategii rozvoje ICT pro všechny firmy skupiny. Před tím pracoval 16 let ve společnosti Procter & Gamble (P&G) na různých pozicích v ústředí firmy P&G jak v Ženevě, tak v Cincinnati. V jeho kompetenci bylo vedení oblasti digitálního marketingu pro desítky P&G značek, pomáhal zakládat oblast business intelligence v P&G, či zastřešoval systémy a procesy podporující obchodní týmy ve spolupráci s klíčovými odběrateli. Martin Chládek byl mimo jiné jedním z klíčových pracovníků řídících integraci firmy Wella do společnosti P&G. Má také bohaté zkušenosti s vedením IT organizací v různých regionálních a globálních rolích. Během pobytu ve Spojených státech získal M.B.A. v oblasti e-Commerce. Před nástupem k P&G dokončil inžernýrské studium na VŠE a postgraduální studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univezity Karlovy v Praze, kde publikoval přes 20 vědeckých prací.

 

Michael Nathan

Michael Nathan
EMEA & AsiaPac, SAS
Solutions Consultant, Banking

Mike covers retail banking pre-sales in the Fraud & Security Business Unit at SAS, working to develop the SAS Banking solution across EMEA and AsiaPac. This includes supporting the design, build and taking to market of SAS’ retail banking fraud solutions. Working with companies and clients globally, Mike provides subject matter expertise across the client engagement process from a business and technical perspective. Mike is responsible for banking fraud demo design and enabling the regions by supporting fraud knowledge sharing and driving forward value for their customers. Mike has specialist interest areas in Application Fraud, Bust Out/Credit Abuse, Insider, Online Fraud and other transactional fraud areas. Prior to joining SAS, Mike spent 8 years working in banking financial services, including two years working for a major US investment bank as a Credit Risk Analyst and four years in fraud at Lloyds Banking Group. At Lloyds, Mike had a variety of management positions leading small/medium sized analyst teams covering fraud analytics, reporting and modelling. At the time of leaving Lloyds, Mike was the Fraud Modelling Manager, having successfully built and implemented several leading scorecards in the Application Fraud space. Mike has BA (Hons) from Sussex University and a Masters in Information Management and Finance from Westminster Business School.Petr Klasterecky

Petr Klášterecký

Petr Klášterecký působí ve společnosti SAS Institute jako konzultant se zaměřením na analýzy dat, prediktivní modelování a optimalizaci rozhodování. Aplikacím statistiky, data miningu a predikčních modelů se věnuje již přes 10 let (v SASu od roku 2007), přesto říká, že je stále co vysvětlovat, objevovat a vylepšovat. A to nejen po technické stránce, ale především z hlediska porozumění a komunikace mezi producenty a konzumenty analytických výstupů. Když zrovna nepracuje, rád hraje deskové a karetní hry a chodí po horách.

Petr Klášterecký works at the SAS Institute as a consultant, specialising in data analyses, predictive modelling and optimisation of decision-making. He has been dedicated to statistics applications, data mining and prediction models for more than 10 years (since 2007 at SAS), but says that there is always something to explain, discover and improve. Not just in technical terms, but particularly in terms of understanding and communication between the producers and consumers of analytic output. When he is not working, he likes to play card and board games and hike in the mountains.Vít Stinka

Vít Stinka

Pracuje ve společnosti Unicorn Systems jako Senior Consultant, v oblasti IT profesionálně působí od roku 2001. Prošel řadou rolí v oblastech analýzy a implementace informačních systémů i manažerskými pozicemi. V současné době se zabývá rozvojovými projekty a oblastmi souvisejícími s CRM a Customer Intelligence.


Zdeněk Dragoun

Zdeněk Dragoun
Likvidátor – expert v Česká Pojišťovna, a.s.

Někdy kolem roku 2000 vzal do ruky meč a štít a  rozhodl se ctít rytířské zásady a potírat lapky a zlořády. Kupodivu na scéně to jde mnohem lépe než ve skutečnosti. Tam je totiž hned znát kdo je ten zlý. V ČP pracuje od roku od 2003 původně na pozici likvidátora motorových vozidel. V roce 2006 přestoupil do týmu specializujícím se na likvidaci odcizených vozidel a pojistných událostí s podezřením na účelové jednání.  V roce 2010 byl přizván jako konzultant a tester za likvidaci retailového neživotního pojištění při vývoji a implementaci aplikace Fraud management system v ČP. Po uvedení aplikace do provozu se podílel na jejím správě a rozvoji ve vztahu k potřebám uživatelů. V současné době business vlastník aplikace zodpovídající za její chod a výsledky.

Back to Top