SAS | The Power to Know
Customer Intelligence

Customer Intelligence

Na společné cestě se zákazníkem
24. 9. 2014

S jedním komunikačním kanálem nemůžete vyhrát! Jednoduše musíte být tam, kde jsou vaši zákazníci, dát jim relevantní sdělení a zajistit, že na každý kontakt a každou nabídku je inteligentně navázána další.

To vše znamená, dodat zákazníkovi skvělou zkušenost v každém prodejním kanále, ať už je to web, mobil, e-mail, direct mail, call centrum nebo pobočka či prodejna.

Nové technologie a regulace sice ovlivňují dynamiku marketingu, ale je to hlavně chování zákazníka a jeho očekávání, které dává impulsy a je hybnou silou toho, čemu se dnes říká integrované řízení marketingu:

Co od vás zákazníci očekávají, a jaké jsou trendy v customer intelligence?

  • Jak nastavit a řídit multichannel komunikaci se zákazníkem?
  • Jak vybrat nejvýhodnější nabídku pro zákazníka a zároveň pro vás?
  • Jak zachytit zákazníka tam, kde se právě nachází a doručit mu nabídku v reálném čase?
  • Jaké příležitosti nabízí digitální marketing?

Přijďte se k nám dozvědět, jak si připoutat zákazníka a nechat ho spokojeně létat. Inspirací vám mohou být naši čeští i zahraniční zákazníci, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti.

<p>Customer Ingelligence Team<br>
</p>

Těšíme se na setkání s Vámi!

Team Customer Intelligence
SAS Institute ČR

info icon
Datum & čas

24. 9. 2014
8,30 - 14,30

info icon
Místo konání

Holiday Inn - Salonek Orangerie
Na Pankráci 15/1684
Praha 4

info icon
Kontakt

+420 261 176 310
marketing@cze.sas.com

Back to Top