Díky hloubkové analýze dat vítězí Dun & Bradstreet nad konkurencí

Společnost Dun & Bradstreet je vedoucím světovým zdrojem veřejně dostupných hospodářských informací o organizacích, jež podnikají na jednotlivých trzích již od roku 1841. D&B poskytuje informace, nástroje a zkušenosti, které umožňují jejím klientům „rozhodovat se v podnikání s jistotou“. Tyto informace následně zpracovává a vyhodnocuje podle potřeb klientů. Zákazníci používají produkty D&B k omezení nebezpečí spojených s poskytováním úvěrů, pro získávání nových zákazníků a pro efektivní vztahy s dodavateli.

Řešení SAS poskytlo naší společnosti další přidanou hodnotu v možnosti kombinovat extrémně silná data D&B a D&B scores and ratings s vlastními daty našich zákazníků.

Alena Seoud
generální ředitelka Dun&Bradstreet Česká republika a Slovensko

Zpracování dat

K zajištění přesnosti, včasnosti a maximální úplnosti svých zpráv, používá D&B propracované nástroje ke sběru dat a aktualizuje svou databázi milionkrát denně, přičemž klade velký důraz na kvalitu.  D&B zpracováva všechny informace podle normy ISO. Velmi přísně vyhodnocuje kvalitu získaných informací a také kvalitu a konzistentnost celé databáze. Neprůběžně probíhá aktivní sběr dat a zároveň přísná kontrola, zda již zadané informace jsou dostatečně kvalitní. Interní statistiky hovoří o tom, že D&B denně aktualizuje informace o milionech společností, z toho jenom v České republice dochází denně v k registrační změně u zhruba 9 000 firem. Tyto změny se musí tudíž zaznamenat, vyhodnotit a následně zpracovat. K celému procesu vyhodnocování údajů  D&B nezbytně potřebuje robustní analytické nástroje, které zkoumají, zdali požadované informace mají pro zákazníky potřebnou vypovídající hodnotu.

Česká pobočka D&B zaměstnává něco málo přes 30 lidí včetně IT oddělení, které není tak veliké, jak by se na firmu takové velikosti mohlo na první pohled zdát, ale spíše porovnatelné s malými nebo středně velkými společnostmi. Je to díky tomu, že v rámci D&B dochází ve velké míře ke sdílení nadnárodní infrastruktury. Společnost D&B používá vlastní program pro extrakci dat a prezentační vrstvu k nahlížení do databáze Sybase. Exporty z této databáze pro zákazníky probíhají ve standartním formátu (např. v Excelu) a jsou k dispozici okamžitě na celém světě. Dále se používá ještě lokální řešení pouze pro česká a slovenská data, díky kterému může zákazník obdržet  vyexportovaná data v jakémkoli formátu (např. v Excel, dbf, txt, atd.).

Důvody k nasazení řešení SAS Base a SAS® Enterprise GuideTM

V souvislosti s klíčovou změnou strategie firmy v oblasti zpracování dat se společnost D&B rozhodla zavést modeling a skóring dat i na lokální úrovni. Vyvstal tudíž požadavek na potřebný analytický nástroj ale také na vytvoření centrálního skórovacího týmu pro dotčené země s patřičnými zkušenostmi při využití tohto nástroje. Modeling a skórování dat se až do změny firemní strategie prováděl pouze v centrále společnosti, ne na lokální úrovni. Společnost D&B se při volbě potřebného analytického nástroje rozhodovala mezi řešeními od společností SAS a SPSS. Nakonec dala přednost SAS-u a to především proto, že poskytuje větší flexibilitu v programování, které je klíčovým faktorem při tvorbě rozličných na míru šitých analýz a produktů, jenž D&B využívá pro své interní účely ale také poskytuje externím zákazníkům.

Implementace

Díky již předcházejícim zkušenostem s řešeními od SAS v rámci skórovacího týmu v D&B a díky jednoduchosti integrace zvoleného analytického nástroje, celková implementace netrvala déle než jeden měsíc. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vsunutí analytického nástroje SAS na vytváření skórovacích modelů a dalších analýz, až na „konec“ architektonického stávajícího IT řešení, nebylo potřeba existující systém přebudovávat. Proběhl pouze jednoduchý proces updatů, přizpůsobení existujících postupů, kódů a algoritmů, aby se zabezpečilo co nejúspornější zřetězení údajů na konkrétní data v konkrétních zemích. Smyslem akce bylo vytěžit  ze záznamů  informace, které jsou v nich obsaženy a získat tak data s vyšší  přidanou hodnotou. 

Přínosy

„V České republice je zaregistrováno okolo 2,25 milionu firem, na Slovensku 600 000. Zhruba 1,2 milionu je jich aktivních, ostatní se řadí mezi tzv. spící“, vysvětluje Alena Seoud, generální ředitelka společnosti D&B pro Českou republiku a Slovensko. D&B monitoruje a měří u každé z nich až 1 200 proměnných (např. data ze statistického úřadu, data o propojení mezi vlastníky, data o platební morálce, registrační data, výsledky hospodaření, demografické údaje a negativní  výsledky…). Tyto proměnné mají různé váhy a zhruba 50 nejdůležitějších se promítá do finální skórovací karty vybudované prostřednictvím SAS řešení. 

Až do zavedení řešení SAS se jakýkoliv rating u českých a slovenských firem prováděl manuálně a dodatečně. V rámci databáze obsahující 3 miliony firem nebyl k dispozici žádný všeobecný „D&B Failure Score“ ani žádný průbežný „D&B rating“, jenž by umožňoval uskutečnit změny v skórovaní a ratingu změny, kdykoliv se jakýkoliv významný atribut na skórovací kartě změní. Kromě toho, se modelování dat v minulosti uskutečňovalo pouze v centrále D&B a zhruba jednou za půl roku, což celý proces ještě více zpomalovalo. Od února 2008 beží automatické skórování všech podnikatelských subjektů v ČR, včetně živnostníků na denní bázi. Automatické skórování podnikatelských subjektů na Slovensku bylo zpuštěno v březnu 2009.

V porovnání s minulostí neběží v rámci D&B Česká republika a Slovensko pouze jedna skórovací karta, ale několik skórovacích karet zároveň. Řešení od SASu nyní umožňuje provádět omnivalentní analýzu, kde se zkoumá každá proměnná zvlášť (pomocí kódu) a zkoumá se, zda má konkrétní poměnná vzhledem ke sledované situaci vypovídací hodnotu či ne. Sítem pak projdou jen ty důležité.

Pomocí řešení od SAS došlo ke sjednocení systému s centrálou D&B a ke zlepšení skórovacích karet, což vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.  Nástroj umožňuje pokračovat dále v práci s daty, např. vytvářet další na míru šité analýzy dle požadavků jednotlivých klientů: retroanalýzy, behavioralní skóring atd. „Řešení SAS poskytlo naší společnosti další přidanou hodnotu v možnosti kombinovat extrémně silná data D&B a skórovaní a rating D&B s vlastními daty našich zákazníků” uzavírá paní Alena Seoud, generální ředitelka D&B Česká republika a Slovensko. Mezi další výhody patří hlavně poměr cena/výkon, robustnost řešení a příjemné uživatelské prostředí.

dun-bradstreet-logo

Výzva

V souvislosti s klíčovou změnou strategie firmy v oblasti zpracování dat se pražská pobočka společnosti D&B rozhodla  zavést modeling a skórování dat na lokální úrovni, který umožňuje sběr dat a akutalizaci databází s maximální možnou přesností, úplností, včasností a konzistencí za účelem zabezpečení integrity informací.

Řešení

Výhody

Implementované řešení umožňuje dále  pracovat s daty, např. vytvářet další na míru šité analýzy dle požadavků jednotlivých klientů: retroanalýzy, behavioralní scoring atd. Mezi další výhody patří hlavně poměr ceny k výkony, robustnost řešení a příjemné uživatelské prostředí.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.