Allianz pojišťovna odhaluje pojistné podvody | SAS

Na co lidská síla nestačí:
Řešení SAS Fraud Management v Allianz pojišťovně odhaluje pojistné podvody

Řešení Fraud Management System odhalí na základě vložených datových modelů a detailních informací vše, co nelze najít lidským úsudkem.

Allianz pojišťovna implementovala v roce 2012 řešení SAS Fraud Management System, které je zároveň schopno omezit negativní dopady nekvalitních dat. Toto řešení přineslo vyšetřovatelům pojistných podvodů zjednodušení procesů při identifikaci a šetření podezřelých škod, pojistných smluv a pojišťovacích zprostředkovatelů. Zejména díky dennímu výběru podezřelých škod a dalších přehledných podkladů mohou snadněji a včas odhalit rizikové případy a pojistné podvody.

Pracnost a časová náročnost projektu nasazení systému Fraud Management od společnosti SAS byla odměněna návratností investice do cca jednoho roku po spuštění projektu.

Maya Mašková
vedoucí oddělení interního auditu Allianz pojišťovny, a. s.

Allianz pojišťovna svou šíří produktů uspokojí jak privátní, tak firemní zákazníky. Nabízí životní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, majetkové pojištění pro podnikatele, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění průmyslových rizik, komplexní autopojištění pro občany i společnosti, cestovní pojištění, důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření. Na český trh vstoupila v roce 1993 a již léta patří mezi tři největší české pojišťovny. Allianz pojišťovna drží krok s novými trendy a udává směr na pojistnémtrhu v odhalování pojistných podvodů.

Toto privilegium si dlouhodobě drží, musí neustále předvídat, jak se situace v odhalování pojistných podvodů vyvíjí. Zvolením řešení Fraud Management od SAS získala Allianz přehledný systém, který nejen usnadní práci vyšetřovatelům. Implementace systému SAS Fraud Management v Allianz vyvolala odezvu napříč pojistným trhem. Příkladem může být fakt, že se Allianz pojišťovně vyhýbají větší podvodné organizované skupiny.

Fraud Management System od SAS prokázal, že řešení ověřené v předních finančních institucích, založené na matematických modelech, poskytuje větší jistotu efektivního dosažení výsledků. „Rozhodnutí pro SAS padlo díky mnoha aspektům, zejména proto, že vzhledem k přesnosti matematických modelů je systém sofistikovanější a spolehlivější, uživatel může pracovat s náhledy na všechny sledované prvky a také další specialisté pojišťovny mohou využívat funkčnosti systému k automatizaci svých procesů. Při tom všem cena za vývoj systému byla přijatelná. Díky tomu, že jsme měli jasnou představu o tom, jak by měl systém fungovat a měli jsme i potřebné know-how k šetření podvodů, implementace celého systému trvala necelý rok a v únoru 2012 byl Fraud Management System spuštěn a zaveden do denního provozu,“ doplňuje Maya Mašková, vedoucí oddělení interního auditu Allianz pojišťovny.

Fraud Management System je primárně zaměřen na detekování pojistných událostí, u kterých je podezření na podvodné jednání, kterého se dopouští různé subjekty, tedy jak jedinci, tak i lidé v rámci firem. Identifikace těchto případů probíhá automaticky na denní bázi na základě nastavených modelů a algoritmů. Systém nalezená podezření prioritizuje na základě dohodnutých kritérií. Vyšetřovatelé, kteří se následně případům věnují, mají možnost se od počátku zaměřit na podezřelé případy s největší pravděpodobností reálného podvodu nebo s největšími finančními dopady.

Kompletnost identifikace podezřelých případů a efektivitu následného zpracování zajišťuje a podporuje rutinní nasazení řešení pro datovou kvalitu - SAS DataFlux. Identifikací konkrétního subjektu, vyskytujícího se v datech v různých rolích, časech a místech, zapsaného odlišným, běžnými SW nástroji neztotožnitelným způsobem, je umožněno plné poznání konkrétního zákazníka resp. subjektu. Tento princip propojování výskytů informace, takzvaná unifikace, je zaveden nejen pro identifikaci osob a firem, ale též pro adresní údaje a informace o vozidlech. SAS Fraud Management System je celosvětově známý pro svůj hybridní přístup, v rámci kterého pro odhalování podvodných případů využívá současně několik pokročilých statistických metod. Pro základní detekci je využívána kombinovaná sada pravidel. Jejich část je přednastavena již v samotné aplikaci, část je přidána na základě specifického know-how konkrétního zákazníka. Součástí takového know-how jsou například i blacklisty, tedy sada v minulosti identifikovaných subjektů a objektů. Dalším možným typem podezřelých případů jsou anomální, odlehlé hodnoty, například výše škody. Fraud Management System odhaluje podobné případy pomocí pokročilé segmentace a porovnání s množinou podobných subjektů či událostí. Třetí metodou jsou prediktivní modely. Ty na základě historických údajů o již známých podvodech prohledávají portfolio a detekují případy, které modelu podvodného jednání odpovídají. Doplňkovou metodou pro vyšetřování podezřelých případů je analýza sociálních sítí. Její síla je především při odhalování organizovaných podvodů. Systém v rámci této metody mimo jiné vykreslí vyšetřovateli vazby jednotlivých entit, které s podezřelým případem souvisí. Vyšetřovatel podvodů tak má možnost přijít na spojitosti, které by při běžném zkoumání neměl šanci odhalit. „Od počátku jsme projektu implementace řešení SAS Fraud Management v Allianz věřili, ačkoliv jsme věděli, že celý proces nebude jednoduchý. Spolupráci s profesionály ze společnosti SAS jsme rozvíjeli tak, že se projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce,“ doplňuje Maya Mašková, vedoucí oddělení interního auditu Allianz pojišťovny. Celkové přínosy po implementaci systému představují dílčí benefity – zvýšení uchráněné hodnoty z nevyplacených rezerv na škody, zvýšení počtu identifikovaných případů, různá zlepšení pracovních postupů.

Volba správného systému k odhalování podvodů je pro pojišťovny klíčová. Díky vhodnému systému pojišťovny mohou ušetřit milióny korun. Allianz pojišťovna za prvních šest měsíců roku 2013 odhalila 1161 pojistných podvodů za více než 62 milionů korun. Meziročně tak její detektivové identifikovali o 426 podvodů více, v korunách jde o desetimilionový nárůst. V roce 2012 Allianz pojišťovna navýšila hodnotu uchráněných financí, které nevyplatila za podvodné pojistné události, jež se pokoušeli nahlásit její klienti. V roce 2011 to byly škody za 102 milionů, v roce 2012 za více než 110 milionů. O 26 % se zvýšil i počet prošetřovaných případů a výrazně, o 40 % i počet prokázaných podvodů, které byly postoupeny k trestnímu stíhání. Tradičně vévodí statistikám podvody s auty – fingované a nadhodnocené dopravních nehody, ale stále častěji vnitřní kontrolní mechanismy pojišťovny „zkoušejí“ také majitelé nemovitostí a domácností. „Dokázali jsme odhalit některé organizované skupiny a rozšířil se počet a typ pojistných událostí, které zkoumáme. Podstatný benefit tvoří i zvýšení efektivity pracovního nasazení vyšetřovatelů,“ uzavírá Maya Mašková, vedoucí oddělení interního auditu Allianz pojišťovny. „Pracnost a časová náročnost projektu nasazení systému Fraud Management od společnosti SAS byla odměněna návratností investice do cca jednoho roku po spuštění projektu.“ Maya Mašková, vedoucí oddělení interního auditu Allianz pojišťovny, a. s.

Allianz

Výzva

Bývalý systém pojišťovny na odhalování podvodů byl zaveden v r. 2006 a v posledních letech nebylo možné jej aktualizovat. Cílem bylo najít a implementovat ucelený systém, schopný zpracovat data z různých zdrojů, který vyřeší stávající situaci a pomůže k efektivnímu vyšetřování škod, pojistných smluv a pojišťovacích zprostředkovatelů. Allianz pojišťovna se rozhodla v roce 2010 pro změnu systému na odhalování pojistných podvodů.

Řešení

SAS® Fraud Management

Výhody

Návratnost řešení systému Fraud Managementu do cca. jednoho roku od spuštění projektu.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top