SAS pomáhá Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracovat s Big daty

Studenti katedry demografie a geodemografie úspěšně využívají analytické nástroje SAS.

Již více než 20 let podporuje společnost SAS výuku a výzkum na českých vysokých školách a univerzitách. Do Akademického programu společnosti SAS je zapojena také Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, jež využívá nástroje SAS® Education Analytical Suite a SAS® Enterprise Miner. Vyučující i studenti tak mají snadný přístup ke kompletní nabídce softwarových a analytických řešení, které jim pomáhají získávat informace z velkého množství dat (analýzy, výzkumy). Využíváním nástrojů SASu na katedře demografie a geodemografie jsou studenti velmi dobře připraveni na svoji budoucí profesní dráhu.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy je součástí Akademického programu SAS již řadu let, studenti naší katedry využívají studentské licence SAS v celkem čtyřech povinných předmětech, dále mají možnost získat SAS certifikát, účastnit se e-learningových kurzů a zapojit se do soutěží o nejlepší studentskou práci. Všechny oblasti jsou studenty hojně a úspěšně využívány.

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
UK, Přír. fakulta, Katedra demografie a geodemografie

Počátky přírodovědných nauk v českých zemích sahají až do roku 1348, kdy byla založena pražská univerzita, první ve střední Evropě. V druhé polovině 19. století rostla potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti státní správy, školství a zdravotnictví.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy je součástí Akademického programu, ve kterém studenti využívají studentské licence nástrojů společnosti SAS.
Na katedře demografie a geodemografie studenti absolvují tři povinné předměty zaměřené specificky na oblast programování v SAS (Demografické aplikace SAS I, II, III). S nástroji SAS se setkávají i v dalších předmětech, dále mají možnost získat SAS certifikát, účastnit se e-learningových kurzů a zapojovat se do soutěží o nejlepší studentskou práci, kterou společnost SAS každoročně vyhlašuje pod názvem SAS PRIZE. Studenti vysokých škol zapojených do akademického programu SAS mají možnost získat certifikát prokazující získané znalosti softwaru SAS. Certifikáty společně udělují vysoká škola a SAS Institute ČR. Podmínky jeho získání jsou individuálně upraveny podle studijních plánů jednotlivých škol, základem je však povinná účast na vybraných kurzech se SAS, vyučovaných na škole, a dále absolvování vybraných e-learningových školení SAS, která jsou pro studenty zdarma,“ říká Ing. Petra Jovbaková, vedoucí Akademického program společnosti SAS.

Diplomové a dizertační práce podtaktovkou SAS
V rámci demografického výzkumu a výuky demografie je SAS často využíván pro aplikaci analýzy přežívání, Coxovu regresi a logistickou regresi, případně shlukovou a faktorovou analýzu, klasickou regresní analýzu nebo výpočet základních statistických charakteristik či jejich zobrazení (box-ploty). To odpovídá nejdůležitějším tématům, která se v rámci kurzů SASu na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty studenti učí. Studenti využívají nástrojů společnosti SAS v různém rozsahu též pro své diplomové a dizertační práce. Konkrétně u dizertačních prací se používání nástrojů SAS týká zhruba 3 obhájených prací. Vysoká míra využití nástrojů SASu je potvrzena také u diplomových prací, pravidelně je používá přibližně polovina studentů.

SAS nabízí rychlost výpočtu a práci s big daty pro vědecké účely
Nástroje SAS jsou rovněž hojně využívány i pro účely vědeckých výstupů Katedry demografie a geodemografie, nejčastěji v oblasti analýzy úmrtnosti nebo metodologických témat, nově pak u analýzy historických demografických dat. Výhoda řešení SASu spočívá především v rychlosti výpočtu a možnosti zpracování velkého objemu dat – často je výpočet mnohokrát opakován, což je s využitím makra v SASu velmi efektivní. Mimořádně přínosná je také možnost výpočtu relativně pokročilých statistických metod, například analýzy přežívání nebo logistické regrese. „Dříve byly tyto analýzy prováděny v rámci napříkladm SPSS nebo Fortranu či jiných programovacích jazyků nebo nebyly prováděny vůbec. V rámci výše zmíněné historické demografie mohly být díky nástrojům SAS provedeny některé výpočty v České republice vůbec poprvé,“ dodává RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. z Katedry demografie a geodemografie.

SAS Prize oceňuje nejlepší studentské práce
Od roku 2009 pořádá společnost SAS soutěž o nejlepší studentskou práci s využitím softwaru SAS pod názvem SAS Prize. Hodnotí se především praktické využití výsledků práce, správná aplikace metod SAS pro řešení daného problému a šíře aplikovaných postupů SAS a inovativní využití nástrojů SAS pro uchopení dané problematiky. Studenti Přírodovědecké fakulty se soutěže o nejlepší studentskou cenu účastní a prakticky vždy si odnášejí ceny na prvních třech pozicích. Například ve školním roce 2011/12 získali studenti této fakulty 3. místo v soutěži, ve školním roce 2012/13 pak 1. a 3. místo.

Logo_ Katedra deomgrafie

Odvětví

Univerzita / Akademické prostředí

Zadání

SRozvoj individuálních možností studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti se prostřednictvím nástrojů SAS učí programovat a postupně přecházet k pokročilejším analytickým metodám a nástrojům. Zvládnutím základních postupů a následně vyšších procedur deskriptivní statistiky, regresních nástrojů a využití maker získávají studenti významné zkušenosti a znalosti, které jim otevírají další individuální možnosti využití nástrojů SAS pro vlastní práci.A

Přínosy

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s nástroji od společnosti SAS umožňuje učitelům i studentům využívat nejmodernější technologie. Absolventi pak mohou získané analytické vědomosti přenést do své praxe a s výhodou je uplatnit při hledání zaměstnání. Klíčovou roli plní SAS také při vědecké práci akademických pracovníků.

Charakteristika nástrojů

SAS® Education Analytical Suite (EAS) Vzdělávací analytická sada Umožňuje zákazníkům SAS působícím ve školství a výzkumu
(vyšší než středoškolské instituce udělující tituly, přidružené organizace vyšších než středoškolských institucí udělujících tituly, školní správy, střední školy) získat licenci na soubor základních technologií SAS za podstatně nižší cenu.

SAS® Enterprise Miner Produkt SAS® Enterprise Miner nabízí široký výběr prediktivních modelovacích algoritmů a algoritmů strojového učení. Snadno ovladatelné rozhraní a automaticky se dokumentující tok procesu umožňují uživatelům rychle vyvíjet a nasazovat modely. Odborníci na analytiku i podnikoví analytici tak mají přístup ke společnému a snadno interpretovatelnému vizuálnímu zobrazení výsledků analýz.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top