SAS Fraud Management System pomáhá odhalovat pojistné podvody v České Pojišťovně

Česká Pojišťovna implementovala řešení SAS Fraud Management System v roce 2010, od roku 2013 systém provozuje a veškerý další rozvoj financuje z vlastních zdrojů. Řešení přineslo týmu, jenž se specializuje na vyšetřování pojistných podvodů, silný nástroj, který automatizuje potřebné činnosti, vyhodnocuje podezřelé případy a šetří České Pojišťovně desítky milionů korun ročně. Z původního řešení deliktů převážně v oblasti neživotního pojištění se dnes v České Pojišťovně, a. s. vyvinul úspěšně fungující systém i na odhalování podvodů v oddělení životního pojištění.

SAS je velmi otevřený systém, který se dá rychle modifikovat pro potřeby jednotlivých uživatelů. Díky němu dokážeme odhalit více podvodů a ušetřit tak značné finance. Jen v roce 2013 tým likvidace specifických pojistných událostí ušetřil díky SAS Fraud Management System přes 20 milionů korun.

Zdeněk Dragoun
oddělení Fraud Detection společnosti Česká pojišťovna, a. s.

Česká Pojišťovna, a. s. má za sebou více než 185 let trvající bohatou tradici poskytování životního i neživotního pojištění. Je největší pojišťovnou v České republice s téměř osmi miliony pojistných smluv a s více než 25% podílem na trhu. Poskytuje individuální životní i neživotní pojištění a pojištění pro malé, střední i velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik a zemědělství. Klienti mohou pojišťovnu osobně kontaktovat na více než 4 500 místech, kde se o ně stará na 3 900 zaměstnanců a 5 600 obchodních zástupců. Detekce podezřelých případů a škod v neživotním pojištění ve zhruba tisícovce nových pojistných událostí denně přicházela především ze strany mobilních techniků z terénu a likvidátorů, kteří subjektivně hodnotili pojistnou událost díky svým znalostem a zkušenostem. Další šetření podvodných pojistných událostí bylo řešeno sledováním činnosti určených osob a náhodným výběrem u skupin škod s vysokým potenciálem podvodu (jednorázové dotazy do databáze škod) nebo na základě informací z externích zdrojů. Všechny metody vykazovaly velkou náročnost na lidské zdroje a do značné míry závisely na subjektivním hodnocení a na štěstí být v pravou chvíli na pravém místě. Česká Pojišťovna, a. s. hledala takový systém, který by dokázal celý proces detekce podvodných pojistných událostí zautomatizovat. Systém měl být rovněž dobře modifikovatelný s potenciálem dalšího rozvoje. „Řešení od SASu jsme vybrali po předchozích zkušenostech s již nasazenými SAS technologiemi v České Pojišťovně. Díky němu měl SAS velmi dobrou znalost specifik našeho IT prostředí. Ve prospěch rozhodnutí pro SAS hrála svou roli i dostupnost lokálního týmu a velká vstřícnost a snaha vytvořit systém na míru a s ohledem na potřeby České pojišťovny,“ říká Michal Čičo, Senior Analytik společnosti Česká pojišťovna, a. s.

Podvodné chování odhalují pokročilé statistické metody

SAS Fraud Management System identifikuje případy s podezřením na podvodné jednání. Identifikace probíhá automaticky na denní bázi na základě nastavených modelů a algoritmů. SAS Fraud Management System je celosvětově známý pro svůj hybridní přístup. V rámci něj se pro odhalování podvodných případů využívá několika pokročilých statistických metod, které působí současně a zvyšují tak celkový efekt procesu. Pro základní detekci je využívána kombinovaná sada pravidel, která je přednastavena v systému a část je poté přidána na základě specifického knowhow konkrétního zákazníka. Součástí takového know-how jsou například i podvody odhalené v minulosti. Fraud Management System odhaluje podvody pomocí pokročilé segmentace a porovnání s množinou podobných subjektů či událostí. Dnes je v České Pojišťovně nastaveno téměř 300 pravidel, která vznikla na základě zkušenosti expertů a která se dále shlukují do komplexních scénářů podezřelého chování. „Takovým podezřelým chováním může být například velmi brzké uplatňování škod na staré nemovitosti, které byla záhy předtím pojištěna. Časté uplatňování je samozřejmě v pojištění odpovědnosti, kde se pojistné podvody prošetřují nejvíce. U každého podezřelého případu, který ani nemusí dosahovat závratné výše škod, je třeba rozhodnout na základě jiných faktorů (např. okolí nehody) zda jde o podvod či nikoliv. Mnohdy se stává, že díky tomu, že nám SAS Fraud Management Systém pomůže odhalit zdánlivě nesouvisející informace, objevíme podvodné chování daleko většího rozsahu či dokonce organizovaný zločin,“ říká Zdeněk Dragoun z oddělení Fraud Detection společnosti Česká Pojišťovna, a. s. Další metodou, kterou SAS Fraud Management System používá, jsou prediktivní modely, které v České Pojišťovně přinesly zásadní zlom. Denně se skóruje na 100 000 případů, datamart pro modelování obsahuje 1 000 proměnných a 40 000 pozorování a na začátku bylo nasazeno 6 modelů s algoritmem rozhodovacího stromu. Dnes se již využívají i kombinované modely, které vznikají spojením rozhodovacích stromů, lineární regrese nebo i neuronových sítí. Na základě historických údajů se pak detekují případy, které modelu podvodného jednání odpovídají. Doplňkovou metodou pro vyšetřování podezřelých případů je analýza sociálních sítí, která ukazuje vazby mezi jednotlivými entitami evidovanými v pojišťovně (jednotliví lidé, auta, adresy atd.). Testovací režim analýzy sociálních vazeb přinesl vyšetřovacímu týmu České Pojišťovny, ve kterém pracuje 18 odborníků, nejen jejich přehlednou vizualizaci, ale především zajímavé statistiky a informace, které jsou důležité pro lepší zobrazování vazeb a odhalování rizikových komunit. Tým tak získal nové vstupy do prediktivních modelů a nové vstupy pro hybridní skóre. Vyšetřovatel podvodů tak díky analýze vazeb může přijít na spojitosti, které by při běžném zkoumání odhalil jen s velkými obtížemi.

Pořádek už od začátku

SAS Fraud Management System poskytuje České Pojišťovně otevřené řešení se širokou škálou možností pro skórování dat a reporting. Rizikové klienty dokáže odhalit už při vstupu do pojištění - systém detekuje podezřelé nové smlouvy. Díky tomu se přínosy systému násobí a řešení od SASu je tak pro Českou Pojišťovnu ještě zajímavějším. Jen za rok 2014 činí odhadovaná úspora z neuzavřených rizikových smluv téměř 10 milionů korun. K otevřenosti a snadné modifikaci dle potřeb jednotlivých uživatelů pojišťovna v roce 2013 přidala ještě převzetí celkové administrace a vývoje systému. Dosavadní výsledky systému pro detekci podvodného jednání přinesla pojišťovně zajímavá čísla. Česká Pojišťovna, a. s. díky SAS Fraud Management System odhalí navíc podvody o celkovém objemu 20 milionů korun ročně. Tyto podvody by za jiných okolností pravděpodobně nebyly odhaleny. Dalším hlavním a těžko vyčíslitelným přínosem je informační hodnota systému, který velmi zefektivňuje práci vyšetřovatelů.

Budoucnost: umělá inteligence

V současné chvíli pokrývá SAS Fraud Management System v České Pojišťovně především oblast neživotního pojištění. Některé jeho moduly částečně fungují i v oblasti životního pojištění, kam se bude systém postupně rozšiřovat. V budoucnu plánuje Česká Pojišťovna využít všech dostupných a vhodných technologií pro zpracování dat. Velkou výzvou jsou například text mining, big data, rozšíření externích XML zdrojů (registry, rejstříky), geografické analýzy podle GPS souřadnic či analýzy fotek a hlasu.

Česká pojišťovna

Zadání

Systém odhalování pojistných podvodů byl dříve založen především na šetření podezřelých pojistných událostí v rámci likvidace na základě doporučení. Tato metoda je silně závislá na zkušenostech a znalostech jednotlivce a na štěstí mít informace včas. Česká Pojišťovna, a. s. hledala řešení, které by dokázalo automaticky
hodnotit podezřelé události, změny na událostech i zpracovávat nová i historická data. Podmínkou byl rovněž takový systém, který bude mít potenciál dalšího rozvoje.

Rešení

SAS Fraud Management System

Přínos

Návratnost řešení systému Fraud Managementu byla již v prvním roce od spuštění projektu. Česká Pojišťovna oceňuje především nový pohled na hodnocení podezřelosti škod, úsporu času, větší efektivitu a jednodušší a přesnější práci
s historicky provázanými daty.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top