Nástroje SAS pomáhají České průmyslové zdravotní pojišťovně při prevenci a odhalování pojistných podvodů i při zlepšování péče pro pojištěnce.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna využívá řešení společnosti SAS Instituteod roku 2008, kdy byl zejména kvůli controllingu v pojišťovně implementován SASEnterprise BI server. S prevencí a odhalováním pojistných podvodů významněpomohl také SAS Visual Analytics. Vzhledem ke spokojenosti i přínosům nástrojůSAS pojišťovna letos také dokoupila nadstavbu v podobě SAS Visual Statistics.Nástroje SAS využívá vedle analytického útvaru také střední management a reviznílékaři.

Nástroje SAS mám ráda. Systém je rychlý, stabilní, data se dají mnoha způsoby zpracovávat, modifikovat, líbí se mi base-softový jazyk, na kterém je to postaveno. Je na to opravdu spolehnutí a vždy to udělá, co chcete. Zároveň chci ocenit spolupráci s lidmi ze SAS jako nadprůměrně dobrou. Vždy se nám snaží pomoct s tím, co potřebujeme.

Radmila Opavská
ředitelka útvaru pro analýzy a projektové řízení, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Senior Manager, Database Marketing

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je druhou největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Pod původním názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna byla zřízena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a vznikla 1. prosince 1992. Po sloučení se Zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou AGEL, Českou národní zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou METAL – ALIANCE tak na půdorysu někdejší Hutnické zaměstnanecké pojišťovny vznikl subjekt, který je založen, stejně jako původní zaměstnanecké pojišťovny, na úzké spolupráci s českým průmyslem. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má dnes více než 1,2 milionu pojištěnců a přes 100 poboček po celé České republice.

„Řešení SAS jsme si původně vybrali proto, že jsme poptávali systém, jenž by nám umožnil rychlé zpracování obrovského množství dat, ve kterých jsme chtěli hledat nepravidelnosti, podvody či krádeže. Náš původní systém to nestíhal. Revizní systém postavený na platformě SAS generoval revizním lékařům výsledky kontrol, lékaři pak už jen de facto řekli, zda je kontrola správně nebo ne. Zhruba polovina peněz se po „naučení“ systému revidovala úplně automaticky. Získané zkušenost ise pak aplikovaly do posíleného provozního systému, nad kterým fungují dnes,“ vysvětluje Mgr. Radmila Opavská, ředitelka útvaru pro analýzya projektové řízení ČPZP.

Reporty pro ministerstvoi média

SAS Visual Analytics pomáhá rovněž v různých specifických situacích. Díky tomuto nástroji si mohou i lidé mimo IT snadno vytvořit přehledné reporty, které pomohou při specifických odborných dotazech Ministerstva zdravotnictví, nebo zodpoví otázky médií. Požadavky ministerstva dříve vyžadovaly značnou personálníi časovou kapacitu, data ze SAS Visual Analytics nyní poskytnou odpověď na náročné požadavky jen během několika hodin či dokonce minut. Reporty vygenerované SAS Visua lAnalytics dokáží také zodpovědět až 80% všech dotazů médií.

Vyšší efektivita péče o klienty

Nástroje SAS přispívají rovněž ke zlepšování péče o pacienty a k vyšší efektivi tě léčby. „Díky SAS zlepšujeme péči pro pojištěnce. Napříkladu finančně náročné onkologické péče řešíme především to, aby se uskutečnila tam, kde to má smysl, kde to lékaři umějí nejlépe,“ vysvětlujeRadmila Opavská.

SAS Visual Analytics poskytuje také důležitá a přehledná data vyššímu managementu. Dosavadní zkušenosti manažerů České průmyslové zdravotní pojišťovny svědčí o tom, že jakmile se s výhodami SAS Visual Analytics seznámí, chtějí se dozvědět více informací a mají zájem o více výstupů. Strategická rozhodování vedení pojišťovny se tak opírají o validní informace a mají tudíž větší váhu. Příkladem je efektivní segmentace klientů pojišťovny, a to nejen ta současná, ale i budoucí. Lze tak velmi účinně predikovat další vývoj a připravit potřebné strategické kroky.

Implementace na klíč

Implementace řešení SAS byla provedena jako dodávka na klíč, takže nezatížila nadměrně analytické oddělení, které se mohlo věnovat běžné činnosti. Analytici oceňují zejména to, že dokáží dostat data přímo k cílovým uživatelům, a to prakticky non-stop. Přesto, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna investovala do modernizace hardwaru, který využívá, vnímá pozitivně, že nástroje SAS nekladou na ITvybavení přemrštěné nároky. SAS Visual Analytics je dostupný také namobilních zařízeních s OS Androida na produktech Apple iOS. Pojišťovna oceňuje zároveň samostatný chod produktů SAS. „Protože analytické oddělení není příliš početné, tak jsme rádi, že se samotným provozem SAS Visual Analytics nemusíme příliš zabývat, máme více času na naši dalš ípráci,“ doplňuje Radmila Opavská.

SAS Visual Analytics a SAS Visual Statistics

Vzhledem k dosavadní spokojenost is produkty SAS se pojišťovna rozhodla začít využívat také SAS Visual Statistics. Analytikům dává možnost pracovat v rychlém, dynamickém a interaktivním prostředí založeném na in-memory technologii. Uživatelé tak mohou při vytváření modelů rychle vyzkoušet nové nápady, sofistikované modelovací techniky a zdokonalit modely za pochodu- to vše na velkém objemu dat. Díky funkci „drag-and-drop“ umožňujetento nástroj vytváření přesných deskriptivních a prediktivních modelů. V kombinaci s SAS Visual Analytics poskytne jednotné prostředí pro interaktivní analýzu dat a vývoj modelů, a to dokonce bez znalosti programování nebo statistického pozadí analýz. Výstupy jsou dostupné pro vícero uživatelů, kteří si je mohou rychle a interaktivně customizovat přidáním nebo změnou proměnných, odstraněním některých hodnot a okamžitě tak zjistit, jak změny ovlivní výsledky modelování.

 

 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Odvětví

lPojišťovnictví

Nástroje

SAS Enterprise BI Server

SAS Visual Analytics

SAS Visual Statistics (připravovaná implementace)

Zadání

Česká průmyslová zdravotnípojišťovna potřebovalasystém, který by dokázalrychle zpracovat obrovskémnožství dat a pomocis prevencí a odhalovánímpojistných podvodů.

Přínosy

Pojišťovna oceňuje jednoznačné naplnění cílůimplementace řešení SAS. Použité nástroje dokážíúčinně pracovat téměřs jednou miliardou řádků dat.Přínos spatřuje především vestabilním fungování, rychlostia flexibilitě využívanýchnástrojů, zejména SAS VisualAnalytics - ten významněpřispěl ke zjednodušení prácerevizních lékařů, zvýšeníefektivnosti jejich činnostia zejména k podstatnémuposunu při controllingua odhalování podvodů.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top