Česká pošta trvale zlepšila kvalitu svých dat

Kvalitní data otvírají České poště cestu k lepším zákaznickým službám.

Každá větší organizace, která shromažďuje data, narazí časem na problém s jejich kvalitou. Někdy údaje ve větší či menší míře chybějí, jindy bývají nepřesné anebo duplicitní. Nekvalitní data přitom mají pro organizaci dalekosáhlé následky.
Nejenže výrazně zvyšují náklady na správu a údržbu IT infrastruktury a komplikuji zavádění nových procesů, systémů a služeb, ale mohou vyústit až do problémů se službami pro zákazníky, kompromitují efektivnost marketingových kampaní a mohou též poškodit dobré jméno společnosti a její prodejní výsledky.

Datová kvalita je pro nás jedním z nejdůležitějších předpokladů pro další zlepšování našich služeb klientům. Ve společnosti Trask Solution jsme našli partnera, jehož zkušenosti v oblasti byznys inteligence v kombinaci s osvědčenou technologií SAS nám umožnili dosáhnout nejen adekvátního zlepšení datové kvality, ale též zabezpečit její udržení do budoucna.

Jiří Barták
Ředitel odboru Bussines Intelligence České pošty

Chronické problémy
Podle průzkumu firmy Sirius Decision je v průměru čtvrtina záznamů v databázích nepřesná, 60 procent firem považuje svá data za nespolehlivá a až 80 procent přiznává, že má nespolehlivé a neaktuální seznamy telefonních čísel svých zákazníků. Otázkami, jak zabezpečit efektivní unifikaci zákaznických dat v datovém skladě, co dělat s chybně vyplněnými a neúplnými záznamy a také s neplatnými údaji a duplicitami, se zabývali i manažeři České pošty. Pošta v minulosti denně importovala data z různých zdrojových systémů do centrálního datového skladu.
Vzhledem k rozdílům v rozsahu informací a způsobu jejich uložení ve zdrojových systémech však vznikaly rozdíly v rozsahu údajů obsažených v záznamech. Tyto rozdíly ovlivňovali následné zpracování dat.

Hledání trvalé odpovědi
Česká pošta proto hledala takové řešení, které přinese okamžité jednorázové zlepšení datové kvality a zároveň zabezpečí i následné trvalé řešení problému. Hlavním cílem bylo zabezpečit automatické vyčištění a konsolidaci zákaznických dat v registrech klientů, a to v pravidelném dávkovém režimu i formou online služby, která umožní unifikovat každý záznam zadaný prostřednictvím front-endových systémů. Po pečlivé rozvaze a porovnání nabídek se management České pošty rozhodl pro produkt SAS Data Quality, který představuje komplexní řešení pro oblast datové kvality, a produkt Master Data
Management, prověřený četným nasazením v českých firmách i v zahraničí. Je zajímavé, že šlo o historicky první implementaci platformy SAS Data Quality k datovému skladu Teradata.

I pro laiky
V rámci implementace byly vytvořené automatické čisticí a unifikační mechanismy, které pročistili zákaznická data uložená v datovém skladu a umožňují též automatické čištění zdrojových dat všech integrovaných systémů. Obsluhu zvládnout i běžní uživatelé. Systém má totiž přehledné grafické rozhraní, nevyžaduje znalost kódování a dokáže lehce definovat a upravovat pravidla datové kvality a jejich aplikaci na data.
Řešení postavené na technologii SAS dnes v České poště data čistí, standardizuje a normalizuje. Příkladem je samočištění adres, odstranění běžných překlepů, validace telefonních čísel, emailových adres či konsolidace dat do skupin reprezentujících jednoho klienta. Některá data se se automaticky ověřují i z externích zdrojů, kontrolují se v nich například jména a příjmení. Díky integraci s různými zdrojovými systémy je možné též propojovat data z vícerých zdrojů, například párovat adresy v databázi doručovacích adres.

92 procentní kvalita
Hlavním výsledkem projektu je kvalita vyčištění dat převyšující hranici 92 procent. Důležité je, že Česká pošta disponuje silným a solidním řešením založeným na osvědčené technologii předního dodavatele, která je příslibem trvalé udržitelnosti kvalitních dat.

Ceska Posta

Byznys problém

Českou poštu dlouho trápila kvalita dat v datové skladu. Společnost potřebovala unifikovat zákaznická data, odstranit duplicity, neplatné údaje, a také chybně vyplněné či neúplné záznamy, aby mohla mimo jiné zkvalitnit poskytované služby a zefektivnit kampaně.

Řešení

Management zvolil produkty SAS Data Quality, komplexní řešení pro oblast datové kvality, a Master Data Management, prověřený četným nasazením v českých firmách i v zahraničních projektech..

Přínosy

České poště se podařilo dosáhnout kvality vyčištění převyšující hranici 92%. Automatické čistící a unifikační mechanismy přitom umožňují zachovat trvale vysokou kvalitu dat, což je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro další zlepšování služeb klientům.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top