SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Using Predictive Insights to Balance Production Supply with Customer Demand

About this paper

By applying the same predictive rigor to asset maintenance as is typically used in demand forecasting, predictive asset maintenance can help closely align production forecasts with the forecast of market demand for supply. Manufacturing professionals in leading companies are using analytics to improve asset utilization and optimize overall return-on-assets financial metrics. Learn how to make data-driven decisions about the need for (and timing of) future asset investments, preserve precious working capital and manage risk more effectively.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top