SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Time Is Precious, So Are Your Models

SAS provides solutions to streamline deployment

About this paper

Organizations spend a significant amount of time operationalizing models. But, the less time you have to spend on model deployment issues, the more time you will have to address critical organizational challenges. SAS has accelerated data mining model deployment throughout the analytical life cycle by providing key integration points across SAS solutions, enabling customers to reap immediate benefits, including reduced data movement, increased productivity of analytic and IT teams, and faster time to results. This white paper will help readers understand the analytical modeling life cycle and who in their organization is involved in each step. It also shows how SAS can simplify modeling operations with interfaces for data preparation; model building, registration, validation and promotion; automated model deployment and scoring; and monitoring of results.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top