SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Thinking holistically about query environments

About this paper

This paper discusses how business intelligence complements analytic processes and applications—and how both of these are complemented by data management technologies. For years, organizations have viewed these as separate systems, often with different philosophy. In this paper, Bloor Research discusses the logical connection between the analytics world and data governance (including data quality and master data management) and data integration (including data virtualization, data replication as well as extract, transform and load).

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top