SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Supporting Your Data Management Strategy with a Phased Approach to Master Data Management

About this paper

Master data management (MDM) is a transformative effort, often requiring organizations to rethink their human resources, business policies and internal processes. In this paper by data quality and MDM thought leader David Loshin, we examine how an incremental approach to MDM can reframe the implementation to focus on near-term business user expectations as well as the long-term needs of the organization. By assessing your existing data governance, metadata, data quality, identity management and change management capabilities, you can prioritize these components within your MDM implementation and establish a more achievable path to MDM.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top