SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Self-Service Business Intelligence and Analytics

The New Competitive Advantage for Midsize Businesses

About this paper

As the amount of data grows, so too does the importance of analytics. This paper examines the barriers to adoption of analytics in small or mid-sized organizations from an IT and end-user perspective. The paper explores how self-service analytics in general - and SAS Visual Analytics in particular - can eliminate these barriers and empower users to truly exploit the wealth of data available to them.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top