SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

SAS Utility Industry Survey: How Utilities View Analytics

About this paper

The utility industry is adopting analytics as a way to make more informed decisions, break down information silos and share findings across organizations. This paper reveals the results of a survey of different types of utilities and their analytics usage. It measures the industry's current analytics usage, biggest barriers to analytics deployment and details ways to overcome common challenges (such as budget and time constraints) to ensure utilities that use analytics are successful.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top