SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Roles and Responsibilities in Data Management for Big Data

About this paper

This dynamic eBook, presented by Information Management and sponsored by SAS, explores the many opportunities and challenges in tackling data management in today’s intensely data-rich world. Thought leaders in the field of data science share their opinions, predictions and prescriptions in a series of news articles, white papers, research reports, webinars, blogs and videos.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top