SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

New Product Forecasting Using Structured Analogies

About this paper

This white paper illustrates a new patent-pending approach that may be helpful in certain new product forecasting situations. It combines human judgment with time series mining and statistical modeling. This "structured analogy" approach helps automate the selection of analogous products ("like items"), facilitates review and clustering of past new product introductions, and generate statistical forecasts. Users can make manual overrides to the statistical forecasts, and get a better sense of the risks and uncertainties in new product forecasts through visualization of past new product introductions.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top