SAS | The Power to Know
White Paper

Using Multitiered Casual Analysis to Improve Demand Forecasts and Optimize Marketing Strategy

About this paper

Multitiered causal analysis (MTCA) enables consumer packaged goods (CPG) manufacturers to measure the impact of marketing on retail consumer demand and perform what-if analysis to predict and maximize future demand. This case study excerpted from the book Demand-Driven Forecasting, by Charles Chase of SAS, shows how one beverage manufacturer employed MTCA to improve its demand forecasts and optimize marketing strategy.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top