SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Modern SAS® Programming: Using SAS® Grid Manager and SAS® Enterprise Guide® in a Global Pharmaceutical Environment

About this paper

Amgen, like most large biotechnology companies, uses SAS® software to support the drug discovery process. Equipped with a vision to maximize IT investments, Amgen developed a SAS-based research information infrastructure that supports 1,500 programmers and statisticians spread across three continents. This paper details many aspects of Amgen's SAS Analytical Platform project including business justification, requirements, design, validation and production migration. You'll learn about the challenges Amgen faced and how those were overcome using improved processes, modern technologies such as SAS® Grid Manager, SAS® Enterprise Guide® and SAS/STAT®, and the combined efforts of a global project team.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top