SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

The Analytics Mandate

As analytics becomes a common path to business value, many companies are changing how they make decisions, operate and strategize

About this paper

Based on interviews with more than 90 executives, this research paper examines how organizations can step up their analytics game by rethinking their organizational culture. Readers will learn how leading companies have improved their decision making with analytics, as well as actions they can take to develop a stronger analytics-based culture.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top