SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Making millennials "Sticky"

The changing role of the CMO in the financial services industry

About this paper

According to a report by the Economist Intelligence Unit, financial CMOs have been slow to adopt the customer-centric and digital marketing strategies necessary to attract and keep millennial consumers. Given that these young people (late teens to early 30s) are poised to be the most educated, diverse and influential consumers ever, it’s vital that financial service CMOs understand how to develop lasting relationships. Read this paper to learn three sound ways that financial services CMOs can better engage with the millennial generation and build long-term loyalty.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top