SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Health Data Management: Leveraging Advanced Analytics to Successfully Reduce Hospital Readmissions

About this paper

This paper, written by Health Data Management and sponsored by SAS, illustrates how using predictive analytics to reduce readmissions can have an impact on a healthcare organization’s bottom-line, as providers in many countries are now facing monetary consequences from payers that have tied financial penalties directly to unwarranted patient readmissions.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top