SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Innovations in Digital and Mobile Marketing

A Harvard Business Review Insight Center Report

About this paper

The HBR Insight Center highlights emerging thinking around today's most important business ideas. This Insight Center report explores smart new ideas from companies pushing the boundaries of digital and mobile marketing. There are 27 articles in this report, including topics such as What the Marketing Agency of the Future Will Do Differently, Win the Attention of Your Distracted Consumer, Mobile Shopping's Data Gold Mine, and more.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top