SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Innovate and Optimize: The Power of Analytics in Today’s Utility

About this paper

From integrating renewables to optimizing communication with customers and regulators – while trying to economically maintain and upgrade the system and manage aging infrastructure to meet growing needs – today's utilities face enormous challenges. Analytics present a myriad of opportunities for the industry; leading utilities around the world recognize this and have accelerated their adoption of smart grid data analytics. This paper defines and illustrates why analytics is so crucial in the emerging energy landscape. It addresses four key areas of the utilities business where analytics play a distinct role in creating smarter business processes: customers, risk, operations and data.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top