SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Improving Utilities Collections Through Predictive Analytics

About this paper

Current trends justify utilities gaining every cash flow improvement option available, including setting a framework for the use of smart meter data to improve collections. By identifying and predicting the conditions when a customer may have trouble paying their bills and then developing plans for helping those customers using the tremendous data already present, utilities can create advanced, customized bill payment plans. This white paper describes how utilities can use predictive analytics to optimize their bad debt collections, with inherent business value that is quantifiable and often significant.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top