SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

How Does Forecasting Enhance Smart Grid Benefits?

About this paper

Whether it's curbing greenhouse gas emissions or increasing the supply of renewable and distributed power generation and storage, today's utilities are under intense environmental and regulatory pressure. To maximize investments in smart grid infrastructure, utilities must have the right combination of forecasting tools and information technology. This paper examines the new challenges affecting forecasters and describes opportunities for harnessing smart grid data to get the most out of forecasting.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top