SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Big Data at Work

Dispelling the myths, uncovering the opportunities

About this paper

Big data requires new technologies and new management approaches to facilitate fast, continuous decision making. This Harvard Business Review Key Learning Summary describes how organizations can build big data capabilities through the use of Professor Thomas Davenport's DELTTA framework. Readers will learn how to capitalize on the data they already have and how to integrate big data into everyday business operations.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top