SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Digital Attribution Comes of Age

The last-click paradigm erodes as marketers turn to fractional attribution

About this paper

Digital attribution — the measurement of the value of each digital marketing contact that contributed to a desired outcome — allows marketers to more clearly understand what's working and what's not. This Forrester Consulting Thought Leadership Paper highlights the state of digital attribution, its various approaches, and its benefits and challenges for marketers and publishers. Commissioned by the Interactive Advertising Bureau, this paper is based on interviews with 15 agencies, service providers and publishers.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top