SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Few Manufacturing CMOs are a Compelling Voice of the Customer

A report from the Economist Intelligence Unit

About this paper

This Economist Intelligence Unit paper explores why chief marketing officers at manufacturing firms are struggling to understand the customer, but also bridge the gap between their own perception of how their customer knowledge drives business knowledge, and what their peers believe. Read this paper to learn what factors are causing this gap and recommendations for how CMOs can work to better understand the customer experience, and improve customer value to the organization.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top