SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Effective Utility Risk Management

Using the power of business analytics from planning to operations

About this paper

Utility companies face an unusually high number and variety of risks, many of which have serious health, safety and environmental implications. While these risks cannot be eradicated, utilities can seek to understand, manage and mitigate them. This white paper describes why utility companies that rely on the power of business intelligence and analytics can effectively manage risks and position themselves for commercial and financial success.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top