SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

The Early Warning Project on Predictive Maintenance

Advance warning and problem avoidance in complex industrial processes

About this paper

By examining a project conducted with ConocoPhilips to find early indicators of problems in complex industrial processes, this paper presents an innovative statistical method to aid in diagnosing situations and solving problems, leading to the result of decreasing costs and increasing productivity through predictive maintenance.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top