SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Digital Approaches for Improving the Customer Experience

Taking the journey from raw data to analytical insight and data-driven actions

About this paper

It used to be easy to develop tag-based data capture systems for customer click data and aggregate it for analysis by marketing. But not anymore. Websites are more complex – and as massive volumes of data come in from multiple online channels, IT needs to roll it up, match it, consolidate it, and manage it. This paper overviews these challenges and explains how SAS Adaptive Customer Experience solutions use real-time, dynamic data collection technology that improves upon traditional Web analytics tagging, enabling rapid transformation of the data into customer-focused insight. Companies can create a complete customer profile based on data from both online and offline channels and use it to execute more relevant, targeted, personalized communications.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top