SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Demand Planning Maturity Model

Strategies for Demand-Driven Forecasting and Planning

About this paper

In today's unstable economy, many organizations are finding out that they have inadequate processes to handle demand planning, and traditional methods of predicting demand aren't efficient in a fluctuating market. The paper makes specific recommendations for organizations striving to move up the demand forecasting maturity curve by providing them an assessment framework to evaluate their current stage, and highlighting the characteristics common to best-class companies.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top