SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Data Mining from A to Z: Better Insights, New Opportunities

About this paper

The ability to make effective, fact-based decisions is not based on how much data you have. In fact, most organizations are awash in too much data. Consequently, organizations that can discover meaningful and predictive insights from all the data they capture are the ones most likely to succeed. This paper shows how you can use predictive analytics and data mining to reveal new insights from your data and achieve competitive advantage.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top