SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

The Data Management Revolution

The drive for real-time transparency

About this paper

The fallout from the financial crisis has fundamentally reshaped the requirements for how accurately – and how quickly – capital market firms understand and manage their risk exposures and liquidity. This paper summarizes a roundtable discussion co-hosted by Wall Street and Technology and SAS, where industry experts describe the ramifications of these new expectations on data management – and present a radically different paradigm made possible by real-time analytics and event stream processing, intraday risk analytics and in-memory visualization for big data.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top