SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Cybersecurity and Managing Risk

Highlights from a panel discussion at the 2013 SAS Government Leadership Summit

About this paper

Are we doing all we can to secure the critical infrastructures that run our transportation systems, financial markets, utility grid, military intelligence and government systems – the fabric of social order and national security? Should we be doing more? What role should government agencies play in fortifying these networks against attack?

This white paper summarizes a panel discussion at the 2013 SAS Government Leadership Summit, where leaders from federal government and security product development shared lessons learned and explained how and why today's cyber security "best practices" aren't the best we can do.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top