SAS | The Power to Know
White Paper

Customer Link Analytics

A case study into the viral effect of churn and product adoption in the telecommunications industry.

About this paper

In a superconnected world, consumer purchase behavior and loyalty are increasingly influenced by friends and acquaintances. What one does, others are more likely to do. Customer link analysis identifies and quantifies circles of influence among connected individuals or entities, providing new insights for predictive models. In this white paper, Carlos Pinheiro, one of the world's most widely recognized experts on social network analysis in telecommunications, shows how customer link analysis can improve the accuracy of predictive models by up to 30 percent and identify the leaders whose influence could increase product adoption by 250 percent.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

Back to Top