SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Customer-Driven Quality

SAS® Quality Lifecycle Analysis

About this paper

This paper describes how your organization can harness the power of analytics to demystify hardware reliability, software reliability and other customer quality data in an effort to fully understand factors that influence total customer experience. Insights on a phased approach for implementing a customer-driven quality solution are discussed in detail. In addition, this paper provides a vision for the future of analytics in numerous areas of the organization.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top