SAS | The Power to Know
White Paper

Current State of E-channel Fraud Trends

Online banking, mobile banking and card fraud

About this paper

Understanding current trends in electronic fraud, identifying key risk areas and incorporating state of the art solutions to combat fraud will help financial institutions provide a risk free banking environment and boost customer satisfaction. This whitepaper, which presents the results of a study conducted by Javelin Research Group on behalf of SAS, delves into the nuances of overall electronic banking fraud, the mobile channel as an emerging area for electronic fraud and current software, programs and processes in place to stop card fraud. It concludes with recommendations on future fraud prevention strategies.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

Back to Top