SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Contact Center Transformation

Create a high-performance contact center with advanced analytics

About this paper

The difference between a good contact center and a great one typically lies in a company's ability to efficiently monitor and respond to key activities within their operations, predict future demand and performance, and optimize various service elements to achieve the best outcomes. This paper describes how to make your contact center a high performer using analytics.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top