SAS | The Power to Know
White Paper

Confederacy of Competitors

The life sciences industry joins forces to make clinical trial data transparency a reality

About this paper

Only a few months ago, the conversation about sharing clinical trial data was largely an argument of concerns and speculations against the idea. Spurred in part by growing momentum from government entities, the mood among life sciences companies has shifted to one of positive intention. It's just a matter of determining how to go about it. This article summarizes discussion on the topic with industry leaders at the second installment of the Clinical Trial Data Transparency Forum, sponsored by SAS, in February 2014.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top