SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Build Loyalty with a Personalized Digital Experience

About this paper

Traditional points-based loyalty programs are having less influence than ever. Savvy marketers are focusing more on earning customer loyalty by creating a more relevant online experience. This conclusions paper presents highlights of a webinar in which Tamara Gruzbarg of Gilt describes how the online flash sale retailer grew its membership base from 15,000 to more than 8 million – and created a culture where customers are the company's biggest advocates and evangelists.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top