SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Big Data and Big Analytics for Product and Process Quality

How an enterprise-wide quality platform can turn existing data into substantial and sustainable revenue growth and cost savings for global manufacturers.

About this paper

This Industry Week report explains how an enterprise analytical quality platform (EAQP) works and how using an EAQP can accelerate time-to-market for new products; reduce the negative effects of existing problems by resolving them faster; and enable long-term sustainment of quality improvements. This report also ties these benefits to the results of the IW/SAS Enterprise Quality Survey, which reveal a need for such a platform in all sectors and sizes of manufacturing enterprises.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top