SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Banks, Big Data and High-Performance Analytics

Insights on turning big data into competitive advantage

About this paper

This collection of articles, which originally appeared in Bank Systems & Technology's special digital publication Big Data = Big Gains, provides insight into the promise that big data holds for an industry still recovering from the turmoil of the financial crisis, and how banks can turn that promise into better and more profitable insight into customers, channels and risks.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top