SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Best Practices in SAS® Data Management for Big Data

About this paper

This paper discusses capabilities and techniques for optimizing SAS Data Management products for big data. It demonstrates how SAS supports Apache Hadoop technologies, including details on the various languages available in the platform and how to use them with SAS. An overview of SAS Data Management integration with the SAS® LASR™ platform is also provided. Practical tips and techniques are presented, including case studies that illustrate how to best use the SAS Data Management feature set with big data.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top