SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Best Practices in Credit Risk Management

Challenges to and opportunities for rebuilding trust

About this paper

During the turmoil of the global financial crisis, several risk management system weaknesses that had developed in relatively benign market environments became apparent, particularly in the area of credit risk management. Going forward, a successful risk management system will allow for interdependencies among credit risk, liquidity risk and market risk, and will contrast various quantitative analyses with qualitative considerations. Only an integrated approach has any chance of giving a reliable picture of the upside and downside of a bank's overall portfolio. With this perspective in mind, this paper will focus on the credit risk management portion of an integrated enterprise risk management system.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top