SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

BCBS 239: Meeting Regulatory Obligations While Optimizing Cost Reductions

About this paper

BCBS 239 requires that banks make correct, complete, consistent information available to decision makers in ways that meet their individual needs. Achieving compliance will require significant investment and changes in processes, organizational structure, and technology. The good news is, these investments will pay for themselves by enabling major advantages for banks, not just the national economy. This paper explores how forward-looking finance executives are using high-performance technologies to create fundamentally superior, compliant risk reporting processes – and ultimately help executives realize the goal of sustainable profitability.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top