SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Banking on Analytics

How High-Performance Analytics Tackle Big Data Challenges in Banking

About this paper

The banking sector routinely manages massive amounts of data, ranging from financial transactions to customer, operational and regulatory data. All this data means big challenges – but also big opportunities – for the industry. Using high-performance analytics, banks can turn their big data into pertinent new business insights that guide faster, better decisions. As a result, banks can successfully manage risk, retain profitable customers, improve operational efficiency and differentiate themselves in the marketplace for competitive advantage.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top