SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Engaging and Retaining Mass Affluent Customers

Insights from the BAI Mass Affluent Executive Roundtable

About this paper

This paper captures the comments of senior bank executives from the top 50 US banks on best practices in marketing to the mass affluent segment. Rich in strategies for targeting this lucrative segment – which comprises some 40 million high-net-worth Americans – the paper explores the challenges and opportunities in attracting and retaining this diverse group of microsegments. It also covers how data management and analytics will figure prominently in whether banks can change and adapt to this next level of personalized service.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top