SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Anatomy of an Analytic Enterprise

An examination of your company's analytic physique

About this paper

Anatomy of An Analytic Enterprise by Kimberly Nevala defines what it means to foster an analytics culture by highlighting the critical characteristics of and barriers to success. Based on some real-life success stories, the paper focuses on cultural and organizational dimensions of analytics programs, using the “anatomy” metaphor to highlight foundational solutions and skills.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top