SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Analytics on a Grand Scale

Better Answers Faster through Analytic Technologies

About this paper

What if your business could run an analytical process in 90 seconds instead of 176 hours? That's what happened to one company when it switched from using existing hardware and processing paradigms to using in-memory processing with high-performance analytics from SAS and Teradata. This paper shares insights from a webinar that includes a demo of in-memory analytics and case studies from key industries. Learn how this technology can help you solve brand new problems – and solve existing problems faster and more accurately.

Om SAS

SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag med lösningar för avancerad analys. SAS Institute har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla lösningar och metoder som låter företag och organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt 50 000 kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök: www.sas.com/sweden

Have a SAS profile? To complete this form automatically Log In

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top